موتور نئو و تور کرکره برقی درب اتوماتیک سیستم های حفاظتی موتور ساید وارد کننده موتور کرکره

NEU-DC300

ویژگی های محصول:

سبک و قابل حمل با بهترین کیفیت.

لرزش و صدای بسیار کم.

قابلیت کار کرد ور مواقع قطع برق، با توجه به استفاده از باطری.

کارکرد آسان به همراه ایمنی بالا.

دارای یک سال گارانتی.

توان (W) 150
گشتاور (N.m) 168
سرعت(r/min) 3.7
حد اکثرارتفاع(m) 6

TOR-DC300

ویژگی های محصول:

سبک و قابل حمل با بهترین کیفیت.

لرزش و صدای بسیار کم.

قابلیت کار کرد ور مواقع قطع برق، با توجه به استفاده از باطری.

کارکرد آسان به همراه ایمنی بالا.

دارای یک سال گارانتی.

توان (W) 150
گشتاور (N.m) 168
سرعت(r/min) 3.7
حد اکثرارتفاع(m) 6
موتور نئو و تور کرکره برقی درب اتوماتیک سیستم های حفاظتی موتور ساید وارد کننده موتور کرکره

NEU-AC500

ویژگی های محصول:

طراحی بهینه با وزن سبک و بهترین کیفیت.

لرزش و صدای بسیار کم، عمر طولانی.

قابلیت باز و بسته کردن درب بصورت دستی در مواقع قطع برق.

کارکرد آسان به همراه ایمنی بالا.

دارای یک سال گارانتی.

توان (W) 370
نیروی پیشران(Kg.f) 500
گشتاور (N.m) 345
سرعت(r/min) 6.2
حد اکثرارتفاع(m) 7.0

TOR-AC500

ویژگی های محصول:

طراحی بهینه با وزن سبک و بهترین کیفیت.

لرزش و صدای بسیار کم، عمر طولانی.

قابلیت باز و بسته کردن درب بصورت دستی در مواقع قطع برق.

کارکرد آسان به همراه ایمنی بالا.

دارای یک سال گارانتی.

توان (W) 370
نیروی پیشران(Kg.f) 500
گشتاور (N.m) 345
سرعت(r/min) 6.2
حد اکثرارتفاع(m) 7.0

NEU-AC300

ویژگی های محصول موتور ساید نئو :

طراحی بهینه با وزن سبک و بهترین کیفیت.

لرزش و صدای بسیار کم، عمر طولانی.

قابلیت باز و بسته کردن درب بصورت دستی در مواقع قطع برق.

کارکرد آسان به همراه ایمنی بالا.

دارای یک سال گارانتی.

توان (W) 250
نیروی پیشران(Kg.f) 300
گشتاور (N.m) 168
سرعت(r/min) 5.2
حد اکثرارتفاع(m) 6.0

 

# موتور ساید # موتور نئو

TOR-AC300

ویژگی های محصول موتور ساید نئو :

طراحی بهینه با وزن سبک و بهترین کیفیت.

لرزش و صدای بسیار کم، عمر طولانی.

قابلیت باز و بسته کردن درب بصورت دستی در مواقع قطع برق.

کارکرد آسان به همراه ایمنی بالا.

دارای یک سال گارانتی.

توان (W) 250
نیروی پیشران(Kg.f) 300
گشتاور (N.m) 168
سرعت(r/min) 5.2
حد اکثرارتفاع(m) 6.0

 

# موتور ساید # موتور تور

NEU-DC500

ویژگی های محصول موتور ساید نئو :

سبک و قابل حمل با بهترین کیفیت.

لرزش و صدای بسیار کم.

قابلیت کار کرد در مواقع قطع برق، با توجه به استفاده از باطری.

کارکرد آسان به همراه ایمنی بالا.

دارای یک سال گارانتی.

توان (W) 240
گشتاور (N.m) 345
سرعت(r/min) 4.6
حد اکثرارتفاع(m) 6

 

# موتور ساید # موتور نئو

TOR-DC500

ویژگی های محصول موتور ساید تور :

سبک و قابل حمل با بهترین کیفیت.

لرزش و صدای بسیار کم.

قابلیت کار کرد در مواقع قطع برق، با توجه به استفاده از باطری.

کارکرد آسان به همراه ایمنی بالا.

دارای یک سال گارانتی.

توان (W) 240
گشتاور (N.m) 345
سرعت(r/min) 4.6
حد اکثرارتفاع(m) 6

 

# موتور ساید # موتور نئو