هنگر اپراتور :

موتور اپراتور درب اتوماتیک متعلقات درب اتوماتیک

موتور :

پنل با قابلیت وارد کردن رمز

باطری (قابل استفاده در مواقع ضروری و قطع برق)

پنل ورود رمز (اکسس کنترل) :

پنل اثر انگشت و کلید دیجیتال :

قفل برقی اپراتور :

تسمه درب اتوماتیک :