ویژگی ها:

در فریم درب شیشه ای انتخاب این نوع پوشش به خاطر رنگ های مختلفی که شامل میشود و همچنین جنس رنگ پودری به کار رفته در آن استفاده بسیار بیشتری نسبت به انواع دیگر دارد و از همه معمول تر است.

به خاطر رنگهای جامدی که در ساختار این نوع رنگ ها در فریم درب شیشه ای به کار رفته به آنها خاصیت بار گرفتن را میدهد.  به اضافه پیگمنتها و مواد دیگری که تمامی موارد در پروسه  تولید بعد از مخلوط  شدن اکسترود شده و خورد میشود ، در آخر  نیز به شکل پودر میکرونیزه به قطر ۶۰ تا ۱۱۰ میکرون است .

در فریم درب شیشه ای درمرحله رنگ کردن، رنگهایی به صورت پودر ابتدا پودر میکرونیزه را درون محفظه  مخصوص پاشیدن ریخته و این پودر به خاطو ولتاژ زیاد  باردار شده (بارمثبت) و بعد از رد شدن  از لوله گان با کمک فشار باد اسپری میشود می شود و قطعه که حاوی بار منفی (اتصال ارث) می باشد بار مخالف را به خود جذب میکند ، پودر به صورت همه جانبه  تمام سطح زا  با هر شکلی که میخواهید در بر میگیرد و هیچ بیرنگی یا کچلی بر روی آن دیده نمیشود ، بعد از اسپری رنگ  در کوره در دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد و در طی مدت ۱۵ دقیقه پخته میشود.

رنگها البته از نوع استاندارد آن توانایی عمر نزدیک به ۲۶ سال را دارد و به خاطر  تنوع برای برگزیدن رنگ ها ، در ها برای تناسب با محیط  کاربرد زیادی  در صنعت درب های  اتوماتیک را در محدوده فریمها  خواهد داشت.

قیمت فریم در شیشه ای_فریم در شیشه ای_اپراتور شیشه ای_در شیشه ای اتوماتیک